Vše, co chcete vědět o programu Miranda IM…

Testovací verze

verze Miranda IM v0.7 Build #33 (02.07.2007)

Build #33 obsahuje:
- nové okno se seznamem služeb pro protokol Jabber
- spoustu důležitých i méně důležitých oprav pro MSN (podpora xml, oprava několika chyb způsobujících padání a chyb v práci s pamětí, atd.)
- nové verze pluginů Scriver a tabSRMM s důležitými změnami
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #32 (26.06.2007)

Build #32 obsahuje pouze opravy chyb:
- opraveno dvojité okno s avatarem u ICQOscarJ, dále několik minoritních změn
- spousta změn v protokolu GaduGadu
- oprava důležité chyby v kódu pro detekci UPnP, který způsobuje pády při startu Mirandy na některých routerech
- důležitá oprava pro avs.dll, nyní se avatar ukládá ve své originálním formátu (pokud je to možné)
- několik oprav pro protokoly MSN a Jabber
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #31 (20.06.2007)

Build #31 dokončuje sérii změn spjatých s uchováváním zpráv v UTF8. spousta problémů byla vyřešena a tak je tento build relativně stabilní. Mnoho velkých chyb však stále přetrvává. Takže změny jsou:
- Jabber a MSN používají nyní nové schéma
- SRMM, Scriver a tabSRMM jsou sladěny s novou funkcí
- jediný plugin se známými problémy je Tipper (řešení už existuje v SVN, ale ještě nebyla autorem Sje uploadnuta opravená verze)
- optimalizace příjmu zpráv, doposud bylo optimalizováno jen odesílání
- nový nástroj práce s databází pro kompresi databáze
Kromě změn souvisejících s UTF8:
- několik oprav MSN
- Unicode tlačítka tooltipů
- dokončení soukromého seznamu pro Jabber
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #30 (11.06.2007)

Build #30 postupuje podle přesného plánu verze 0.7. Hlavní inovací toho buildu je nová funkce: ukládání zpráv v databázi ve formátu utf8. Tato funkce šetří místo (hlavně těm, co komunikují v angličtině) a činí zpracování zpráv jednodušším. Nyní podporují tuto funkci pouze dva protokoly: Jabber a MSN.
Pozor: abyste předešli podivným znakům v záznamu zpráv nebo v historii, budete potřebovat aktualizovat pluginy History++, SecureIM a IEView. Pokud je nepoužíváte, tak samozřejmě aktualizovat nemusíte.
Dále v tomto buildu:
- podpora soukromého seznamu v Jabberu
- několik oprav avatarů (avs.dll a advaimg.dll)
- velká aktualizace MSN a clist_modern
- několik oprav YAHOO
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #29 (28.05.2007)

build 29 obsahuje hlavně opravy chyb:
- velké množství oprav pro Jabber (správa velkých písmen, přenos souborů,…)
- několik oprav pro avs a advaimg
- opravy IcqOscarJ
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #28 (07.05.2007)

build 28 obsahuje:
- několik oprav advaimg, včetně opravy podpory průhlednosti málobarevných PNG
- implementace XEP-0107 (nálada uživatelů) pro Jabber servery podporující pubsub
- další důležité opravy
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #27 (17.05.2007)

Příchod buildu 27 sice trval o něco déle, ale za to jsou v něm opravdu výrazné změny. Tento build přichází s novým, na Windows nezávislým, správcem obrázků (advaimg.dll). Tato knihovna je dobře známým portem z FreeImage Library pro Mirandu. Nyní je modul kompletně nezávislý na produktech Microsoftu (GDI+, OLE Picture atd.). Modul poskytuje korektní funkci pro průhlednost obrázků (GIF & PNG) a to už od Windows 95, ačkoli to ji fyzicky zobrazit nedokáže.

Dále je v buildu přiložena nová verze loadavatars, která je již orientována na advaimg.dll. Přítomna je však i starší verze.

Nicméně build 27 obsahuje dva zastaralé pluginy, dříve přítomné v testovacích buildech: png2dib a loadavatars. Miranda 0.7.0.27 však byla změněna a nyní tyto pluginy vůbec nenačítá. Nejsou vidět ani v přehledu pluginů, takže je s klidem můžete smazat.

Dále v tomto buildu:
- podpora Jabber XEP-0165 (objektové schopnosti)
- kritické poškození paměti bylo opraveno uživatelem Jozef;
- několik oprav pro MSN, YAHOO & ICQ
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #26 (07.05.2007)

build 26 obsahuje:
- několik hlavních vylepšení Jabberu: podpora XEP-0047 (IBB přenos, pouze příchozí přenosy fungují nyní v pořádku), první varianta XEP-0115,…
- opravy IcqOscarJ, MSN a YAHOO
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #25 (29.04.2007)

build 25 obsahuje:
- majoritní změny v Jabberu, podpora streamu (XEP-0065) a komprese přenosu (XEP-0138)
- několik vylepšení IcqOscarJ ohledně podpory ICQ 6
- několik oprav protokolu MSN včetně podpory WLM 8.1, dokončení transformace na loadavatars a podpora pluginu Folders
- několik oprav protokolu YAHOO
- opravy clist_modern
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #24 (23.04.2007)

build 24 obsahuje:
- opravu kritické chyby dbx_mmap
- několik vylepšení Jabberu (podpora XEP 0202 & 0012, nové příkazy, atd.)
- několik oprav MSN (přenos souborů s WLM 8.1 atd.)
- minoritní update zdrojových kódů Gadu-Gadu
- spousta dalších hlavních oprav a optimalizací
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #23 (17.04.2007)

build 23 obsahuje:
- primární vylepšení ICQOscarJ
- pokračování v redesignu clist_modern
- velká oprava řazení protokolů v nastavení (opravil Joe)
- několik oprav Jabberu, MSN, tabSRMM
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #22 (08.04.2007)

build 22 obsahuje:
- aktualizovaný plugin Gadu-Gadu dle autorovy žádosti
- Alex dokončil jeho port “FreeImage” knihovny pro Mirandu, určený pro přepsání png2dib mnohem účinnějším enginem, z tohoto důvodu byly protokoly Jabber a MSN přepnuty na plugin loadavatars místo používání vlastního bitmapového kódu. Mělo by to vyřešit většinu problémů s průhlednými avatary, které se kdy vyskytovaly
- několik vylepšení MSN vývojářem borkra
- mnoho minoritních oprav bugů včetně dvou paměťových chyb

MSN protokol nyní uchovává avatary jako nativní PNG obrázek namísto BMP, kvůli technickým důvodům. Můžete všechny tyto bitmapy klidně odstranit, už nebudou potřebné…
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #21 (02.04.2007)

build 21 obsahuje:
- nový zjednodušený design nastavovacího dialogu fontservice
- podpora vcard pro členy Jabber konferencí
- více změn ve vykreslovacím enginu clist_modern
- opravy protokolu YAHOO (podpora avatarů) a ICQOscarJ
- několik větších změn v tabSRMM
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #20 (25.03.2007)

build 20 obsahuje několik větších oprav:
- několik oprav přenášení souborů (jak Oscar tak standardní) v pluginu ICQOscarJ
- pokračování redesignu vykreslovacího enginu v clist_modern
- několik oprav a optimalizací v db3x_mmap
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #19 (20.03.2007)

build 19 obsahuje několik oprav:
- několik problémů s ikonami (snad už poslední)
- skoro dokončeno spravování záložek v Jabberu
- obrovské množství změn v clist_modern (včetně nového enginu)
- několik důležitých oprav pro db3x a db3x_mmap
- několik oprav pro ICQ, Yahoo a tabSRMM
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6.8 Preview Release 1 (13.03.2007)

Změny od verze 0.6.7:
- AIM: opravena chyba při odeslání zprávy s dvěma citacemi
- AIM: opravena chyba při převádění odkazů v příchozích zprávách
- IRC: Opraveno padaní Mirandy při příkazu “perform” v nastavení IRC
- Jabber: Opravena chyba při autentizaci pomocí SSL (“SSL negotiation failed”)
- Jabber: Opravena detekce operačního systému ve Windows Vista
Download na oficiálním webu

verze Miranda IM v0.7 Build #18 (08.03.2007)

- tento build opravuje chybu při logování Scriveru a také několik dalších chyb v ostatních pluginech, dále finalizuje API pro nový způsob nahrávání pluginů, který bude uveden ve verzi 0.8
- tooltipy v autentifikačním dialogu byly přesunuty
- změny v rozhraní záložek v Jabberu
- žádosti o autorizaci a upozornění na online jsou nyní vyřazeny z Events – Ignore
- události při přechodu uživatele do online v kontakt listu jsou nyní při jeho odpojení neaktivní
- XEP-0055 – plná podpora x-formulářů
- oprava Scriveru
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #17 (06.05.2007)

- build 17 používá nový způsob identifikace pluginů, staré pluginy jsou ovšem stále podporovány
- Boris “borkra” Krasnovsky je od tohoto buildu oficiálním údržbářem a kodérem protokolu MSN
- velké množství oprav pro menu i stavové ikony
- opraveny některé paměťové chyby ikon
- několik změn ICQ, MSN a Jabberu
- několik změn tabSRMM, clist_modern a clist_nicer+
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #16 (26.02.2007)

- zlib.dll byl vyextrahován z png2dib ke sdílení mezi pluginy, zlib může být umístěn do složky Mirandy vedle miranda32.exe
- nová integrace ikon v menu, která dovoluje pluginům specifikovat jména ikon, podpora ze strany tvůrců pluginů je vítána, protože ušetří asi 200 činností GDI
- první verze záložek v Jabberu (XEP-0048)
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #15 (19.02.2007)

- hlavní vylepšení v Jabberu: úplné nastavitelné hledání (XEP-0055), schopnost posílat zprávy na specifický zdroj (ve všech SRMM klonech)
- důležitá oprava clist_nicer+ pro pokročilé ikony
- dokončen konvertor položek v menu, takže nastavení genmenu nezáleží na jazyku
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #14 (12.02.2007)

Tento build přichází s dvěma důležitými novinkami v Jabberu:
- kontakty jsou při hledání ověřovány, zda skutečně existují (lze vypnout)
- pozvánky do víceuživatelského chatu
Dále:
- mnoho oprav a změn v protokolech (AIM, ICQ, Jabber, MSN)
- několik změn v tabSRMM a Scriveru
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #13 (05.02.2007)

Tento build přichází s integrovaným pluginem Scriver od Piotra Piastuckiho, který byl vyvíjen 6 měsíců a nyní přichází s podporou panelů i s integrovaným chatem. Je mnohem jednodušší, než tabSRMM, ale také nebude mít nikdy tolik funkcí. Dále v buildu najdete:
- starý problém s menu v nastavení byl opraven: jména nastavení byla přeložena a je tak možné, že přítomnost libovolného jazykového balíčku může poškodit celé nastavení. Pro tyto případy budou budoucí verze Mirandy obsahovat speciální konvertor. Nyní je při tomto problému nutné přejmenovat položky (MainMenu_Items, ContactMenu_Items, GroupMenu_Items atd.) v Database Editoru++
- spousta problémů s ikonami byla opravena, již všechny ikony jádra byly přesunuty do IconLib a jsou nyní upravitelné
- několik oprav v protokolu MSN
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #12 (29.01.2007)

Build #12 obsahuje první sadu oprav pro “genmenu”, dále také:
- opravena menu některých protokolů, kde chyběly statusy
- mnoho důležitých oprav chyb ikon a použití icolib
- mnoho změn v protokolu ICQ
- několik oprav v MSN
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #11 (23.01.2007)

Tento build dokončuje přepracování “genmenu”. Téměř všechny chyby (hlavně ty velké) byly opraveny. Bezpočet problémů byl eliminován na co nejnižší míru. Další novinky:
- přidáno upozorňování na nové buildy
- mnoho oprav tabSRMM a clist_nicer+
- několik oprav pro MSN a AIM
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6.3 OSTRÁ VERZE (19.01.2007)

Ostrá verze Mirandy s označením 0.6.3… Všechny ostatní buildy 0.7 se budou funkčně odvíjet od této…

verze Miranda IM v0.6.2 OSTRÁ VERZE (19.01.2007)

Ostrá verze Mirandy s označením 0.6.2… Všechny ostatní buildy 0.7 se budou funkčně odvíjet od této…

verze Miranda IM v0.7 Build #10 (17.01.2007)

Build 10 obsahuje mnoho změn, přídavků a oprav:
- hlavní ikony a ikony protokolů jsou nyní dostupné z knihovny ikon. Byly přemístěny z Options – Contact List – Icons do Options – Customize – Icons – Main icons/Status icons, takže jsou nyní všechny změnitelné
Pozor: Instalace tohoto buildu učiní vaši databázi nekompatibilní s Mirandou 0.6.x a také dřívějšími buildy 0.7.x. Vytvořte si její zálohu, pokud plánujete užívat předchozí buildy.
- dbtool je nyní možné přeložit a je také k dispozici jeho Unicode verze
- opraveny chyby v seznamu kontaktů a v jádře
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #9 (15.01.2007)

Tento build dokončuje přepracování modulu “genmenu” a je už ve většině případů stabilní. Žádné další změny nejsou obsaženy.
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #8 (10.01.2007)

POZOR: Tento build obsahuje kompletně přepracovaný modul “genmenu”, který má za úkol vytváření a zobrazování všech menu v Mirandě, včetně seznamu kontaktů. Není doporučeno používat tento build k běžným provozním účelům, ale pouze na testování, protože modul může vyvolávat (a pravděpodobně i bude) chyby s různými menu.
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6.1 OSTRÁ VERZE (09.01.2007)

Ostrá verze Mirandy s označením 0.6.1… Všechny ostatní buildy 0.7 se budou funkčně odvíjet od této…

verze Miranda IM v0.6 OSTRÁ VERZE (29.12.2006)

Ostrá verze Mirandy s označením 0.6… Všechny ostatní buildy 0.7 se budou funkčně odvíjet od této…

verze Miranda IM v0.7 Build #7 (18.12.2006)

Obsahuje všechny nedávné opravy pro:
- protokol MSN (přihlašování, skupiny, přímá spojení, atd.)
- několik oprav pro ICQOscarJ a Jabber
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #6 (06.12.2006)

Toto je důležitý build pro téměř všechny uživatele protokolu YAHOO, protože díky změnám na serveru není možné odesílat zprávy. Dále obsahuje:
- několik důležitých oprav MSN (správa skupin, přímé přenosy souborů s MSN Messengerem 7.5 a vyšším)
- oprava ikonek Jabberu a MSN, které díky nekompatibilitě icolib a jádra nepracovaly správně
- oprava starého bugu, díky kterému docházelo k náhodným přesunům kontaktů mezi skupinami
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #5 (04.12.2006)

Tento build obsahuje několik důležitých oprav:
- oprava průhledných avatarů v png2dib
- podpora icolib v protokolu MSN
- velmi důležitá oprava pro nicer+, už nedochází k náhodnému přesunování kontaktů mezi skupinami
- několik problémů s ICQOscarJ
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

Přehled testovacích verzí Mirandy (test buildy 0.6 #x se odvíjí od verze 0.5, test buildy 0.7 #x se odvíjí od verze 0.6)

Globální soubor, ve kterém se dočtete o změnách v aktuálním beta buildu zde

verze Miranda IM v0.7 Build #4 (30.11.2006)

Tento build byl vydán kvůli problémum s buildem 3.Obsahuje:
- Jabber & YAHOO nyní spolupracují s IcoLib
- nové autorizační schéma v protokolu YAHOO
- opravy několika chyb v Unicode CHAT.DLL díky poškozenému zdrojovému souboru
- opravena chyba v nakládání s pamětí, která se projevovala na Win2k a některých WinXP…
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #3 (27.11.2006)

Hlavní novinkou je integrace pluginu IcoLib. Nyní jsou pro spolupráci s IcoLib uzpůsobeny jenom některé pluginy (SRMM, CHAT, ICQ). Všechny ostatní budou na IcoLib předělány v následujících buildech. Další opravy:
- důležité opravy v MSN (detekuje korektní verzi, patch pro HTTP bránu, atd.)
- přidáno rozlišování přezdívky v Jabber transportech
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #2 (23.11.2006)

Podle plánu byl Fontservice vložen do jádra Mirandy, další novinky:
- mnoho oprav v protokolech ICQ a MSN
- několik oprav protokolu Jabber
- několik změn v clist_nicer a clist_modern
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.7 Build #1 (13.11.2006)

Tento build začíná novou řadu test buildů, které se budou odvíjet od verze 0.6:
- opravy v ICQ protokolu
- dva nové autentizační mechanismy Jabberu (MD5 & NTLM)
- několik hlavních oprav tabSRMM, SRMM a clist_modern.dll
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #16 (30.10.2006)

Zřejmě poslední build kompatibilní s řadou 0.5, všechny změny od verze 0.5 budou obsaženy v 0.5.2. Build 16 obsahuje:
- několik oprav v ICQOscarJ
- oprava přenosu souborů v MSN, nyní funguje korektně i na LAN i v externích sítích
- další hlavní opravy
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #15 (25.10.2006)

- byly přidány nové služby jádra Mirandy, dovolují centralizaci hodnot, threadů a provádění utf8
- několik hlavních oprav v ICQOscarJ a MSN
- mnoho oprav clist_modern
- několik oprav pro chat v tabSRMM a chat.dll, nyní je chat většinou stabilní :)
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #14 (16.10.2006)

Finální stabilní kód pro opravdovou Unicode chatovací revoluci :) Téměř veškerý kód pracuje nyní jak má. Prosíme všechny, kteří najdou rozdíl mezi buildem 11 a 14, aby jej hlásili do oficiálního fóra
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #13 (11.10.2006)

Stabilizační build obsahuje:
- opravu velké většiny bugů, které vznikly v průběhu vývoje Unicode podpory v chat.dll, tabSRMM, MSN a Jabber pluginech
- hlavní oprava: chyba v ICQOscarJ, která způsobovala náhodné padání
- několik oprav clist_modern
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #12 (05.10.2006)

- hlavní vylepšení: plná podpora Unicode v pluginu chat.dll i chatu v tabSRMM. Znamená to, že při používání Unicode verze Jabberu nebo MSN a Unicode verze chatu můžete v chatu používat: Unicode názvy místností, uživatelů, zpráv, zpráv statusu a zpráv místnosti… Taky můžete používat Unicode překlad (jinak ANSI) protokolů, jako například IRC. Pozor: Změn je mnoho a můžete mít problémy, proto je případně prosím uveďte v oficiálním fóru. Zálohujte si chat.dll a knihovny ostatních protokolů, než aplikujete tento patch.
- hlavní oprava: 100% zátěž procesoru byla opravena v ICQOscarJ Joem
- mnoho změn clist_modern, ICQ, MSN a Jabberu
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #11 (24.09.2006)

- významná úprava Aim.dll
- mnoho oprav clist_modern, včetně schopnosti zobrazovat Jabber transporty s odlišnými ikonami
- minoritní oprava padání pluginů, používajících intenzivně vlákna (YAPP, popup, MSN, atd.)
- minoritní oprava skupinového chatu Jabberu/MSN & CHAT.dll u nicků kontaktů obsahujících mezeru, dříve byly tyto kontakty zobrazovány špatně
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #10 (22.09.2006)

- stránky nastavení, které byly v minulém buildu poškozeny jsou nyní opět funkční
- mnoho oprav pro clist_modern
- spousta minoritních oprav Jabberu & MSN
- několik chyb v paměti & poškození opraveno
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #9 (19.09.2006)

- minoritní vylepšení jádra programu
- několik vylepšení protokolu Jabber (funkce pro smazání účtu, konečně opravena podpora TLS/SSL) a další opravy spousty malých chyb
- v MSN předělán přenos souborů uživatelem borkra, který řeší dva problémy: nefunkční PNG avatary, které mohly vyústit v 100% zatížení CPU a nebo pád libpng a náhodné padání ve starém multithreadingu
- opravy clist_modern, IcqOscarJ, YAHOO, optimalizována uPNP podpora a další…
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #8 (11.09.2006)

- oprava padání metacontacts i jiným pluginů
- více oprav, přídavků i úprav v protokolu Jabber, včetně odhlašování a přihlašování transportů v seznamu kontaktů
- poslední změny v ICQ protokolu
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.5.1 OSTRÁ VERZE (08.09.2006)

Ostrá verze Mirandy s označením 0.5.1… Všechny ostatní buildy 0.6 se budou funkčně odvíjet od této…

verze Miranda IM v0.6 Build #7 (07.09.2006)

Tři kritické opravy:
- náhodné padaní Jabberu při napsání zprávy
- chyba v paměti a náhodné spadnutí loadavatars
- oprava MSN online stavu
- ikony ICQ ICQ_icons.dll byly přejmenovány na xstatus_icons.dll a přesunuty do šložky Icons namísto Plugins, pokud používáte některý z předchozích 0.5 buildů, smažte původní dll ve složce Plugins
- několik hlavním změn v clist_modern a 4 v Jabberu
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #6 (04.09.2006)

Žádné novinky, ale opraveno několik bugů.
- opraven hlavní bug v loadavatars, který způsoboval náhodné padání a chyby zdroje
- mnoho oprav clist_moder
- několik oprav ICQJ, YAHOO, Jabberu a MSN
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.5.1 Build #3 (03.09.2006)

Tento build opravuje chyby momentálně stabilní verze 0.5 a je vyvíjen souběžně s verzí 0.6. Obsahuje opravu většiny velkých chyb stabilní verze 0.5. Ve verzi 0.6 jsou tyto chyby také opraveny s tím rozdílem, že se zde již vyskytují nové funkce. Tento build nové funkce neobsahuje a proto je také mnohem stabilnější… Navíc bude brzy tento build otestován a prohlášen za stabilní (což se u 0.6 jen tak nestane).
- obsahuje opravy přenosu souborů v MSN, přidává detekci klientů Yahoo 8.x a opravuje http proxy u Yahoo…
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.5.1 Build #2 (03.09.2006)

Tento build opravuje chyby momentálně stabilní verze 0.5 a je vyvíjen souběžně s verzí 0.6. Obsahuje opravu většiny velkých chyb stabilní verze 0.5. Ve verzi 0.6 jsou tyto chyby také opraveny s tím rozdílem, že se zde již vyskytují nové funkce. Tento build nové funkce neobsahuje a proto je také mnohem stabilnější… Navíc bude brzy tento build otestován a prohlášen za stabilní (což se u 0.6 jen tak nestane).
- obsahuje spoustu oprav buildu 0.5.1 #1, včetně několika hlavních MSN bugů
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #5 (31.08.2006)

Tento build obsahuje pár kritických oprav nového kódu:
- opraven bug, kdy Jabber padal při přihlašování
- opraveny dva bugy MSN, padání při příjmu souboru/avataru při přímém spojení pomocí WLM
- několik minoritních změn ICQ, YAHOO & Jabberu.
- nyní jsou avatary Mirandy/Jabberu a upozornění na psaní kompatibilní s Google Talkem…
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #4 (28.08.2006)

Tento build obsahuje nové jádro databázového ovladače, dbx_mmap, které je plně kompatibilní se starým dbx_3x. Načítá se ovšem mnohem rychleji a hlavně snižuje počet přístupů k disku. Dovoluje Mirandě mnohem rychlejší načtení hlavně na přenosných a síťových jednotkách. Jelikož je to vůbec první build s tímto driverem, vyžaduje vysokou opatrnost, nezapomeňte zálohovat databázi!
- dále mnoho změn na jádře Mirandy a v protokolech ICQ, MSN a YAHOO
- nejnovější loadavatars (0.0.2.8) a clist_modern (0.4.3.41)
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.5.1 Build #1 (23.08.2006)

Tento build opravuje chyby momentálně stabilní verze 0.5 a je vyvíjen souběžně s verzí 0.6. Obsahuje opravu většiny velkých chyb stabilní verze 0.5. Ve verzi 0.6 jsou tyto chyby také opraveny s tím rozdílem, že se zde již vyskytují nové funkce. Tento build nové funkce neobsahuje a proto je také mnohem stabilnější… Navíc bude brzy tento build otestován a prohlášen za stabilní (což se u 0.6 jen tak nestane).
- spousta oprav v protokolech AIM, ICQ
- opravy v MSN a YAHOO
- nelze vytvořit profil v průběhu startovacího dialogu
- opraveno padání v průběhu čtení hlavičky jazykových souborů (Win NT4/95)
- dialog Nastavení se neotevře pomocí hlavní položky v Menu, pokud už běží
- dialog pro výběr profilu nezobrazoval čas editace korektně
- text db3x driver byl vyjmut z výběru
- soubory AutoExec byly smazány při přejmenování
- dovoluje použít znak “#” jako počáteční znak autoexec souborů
- typ v About dialogu
Kompletní seznam najdete na stránkách Mirandy zde.
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #3 (20.08.2006)

- přepracován netlib layer
- opravena nefunkční brána ICQ
- opravena většina chyb v přenosu souborů pomocí MSN uživatelem borkra, nyní by měl být funkční přenos z Mirandy do Mirandy i z Mirandy do MSNM/Windows Messenger 4.x-5.x,…
- mnoho oprav protokolů ICQ, AIM a YAHOO
- mnoho oprav nejdůležitějších pluginů
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #2 (16.08.2006)

- správná verze pluginu loadavatar.dll
- odstraněn plugin AimOscar.dll (nové jméno aim.dll)
- odstraněny neovyklé znaky v pluginu SRMM
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.6 Build #1 (14.08.2006)

- přidán uPNP patch, který dovoluje majitelům ADSL modemů naslouchat porty bez manuálního určení
- mnoho oprav většiny pluginů i protokolů
Unicode ZIP (Win NT/2000/XP)
ANSI ZIP (Win 9x/ME)

verze Miranda IM v0.5 OSTRÁ VERZE (28.07.2006)

Ostrá verze Mirandy s označením 0.5… Všechny ostatní buildy 0.6 se budou funkčně odvíjet od této…

Great movies selection is one of the many good things about dish satellite. Compare directtv and dish latino. Dish tv network is always one step ahead of the competition, so why don´t you have satellite television yet?

Komentáře (0)

Komentáře jsou uzavřeny.